Zwroty, wymiany, reklamacje

 

Zwroty i wymiana towarów

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie praw konsumenta, kupujący może zgłosić chęć dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny. W takim wypadku, zwrot następuje na koszt kupującego. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym towarem lub dostarczeniem go osobiście do siedziby firmy EQUIRRIA Sp. z o.o. mieszczącej się na alei Korfantego 105, 40-161 Katowice, niezwłocznie zwracamy koszta poniesione przy zakupie towaru, pomniejszone o koszta związane z dostawą na wskazany przy zamówieniu przez Klienta adres.

UWAGA! Zasady dotyczące zwrotu towaru nie obowiazują w przypadku zamówienia indywidualnego projektu kasku, zaprojektowanego, a następnie zamówionego przez Klienta za pośrednictwem konfiguratora kasków! Informuje o tym p. 25, pp. 3 regulaminu sklepu.

 

Reklamacje

Każdy Klient sklepu internetowego www.samshield.pl, który dokonał zamówienia ma prawo do reklamowania wad zamówionego towaru. W tym celu należy odesłać lub dostarczyć osobiście reklamowany towar na adres:

EQUIRRIA Sp. z o.o.
Aleja Korfantego 105
40-161 Katowice

Wszelkie zgłoszone reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, w czasie niedłuższym niż 14 od daty dostarczenia reklamowanego towaru na podany wyżej adres. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, zobowiązujemy się do naprawy wadliwego towaru, wymiany na nowy lub do zwrotu równowartości ceny towaru (w przypadku, gdy nie będzie możliwa naprawa oraz wymiana na nowy). W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zwracamy koszta poniesione w związku z wysyłką reklamowanego towaru do kwoty 15 zł brutto (która stanowi najtańszą dostępną w sklepie internetowym www.samshield.pl opcję dostawy zamawianego towaru).